Tại Hội nghị tổng kết xây dựng Đảng năm 2019, Chi bộ Công ty CP Tập đoàn Thái Bình Dương do Anh hùng LLVTND doanh nhân CCB Phan Văn Quý làm Chủ tịch HĐQT đã được công nhận là tập thể đạt tiêu chuẩn Tổ chức Đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.

Trong năm 2019, Chi bộ Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của mình trong hoạt động Tập đoàn. Bên cạnh nhiệm vụ trung tâm là đầu tư kinh doanh, Chi bộ cũng thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng, tổ chức Đảng, phát huy tập trung dân chủ, đề cao kỷ luật Đảng, làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên và lãnh đạo tổ chức quần chúng hoạt động hiệu quả.

Lê Hoa