Các vị đại biểu Quốc hội XV, Đơn vị bầu cử số 8

Ngày 4-7-2024, Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của 3 huyện (Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ) - Đơn vị bầu cử số 8 - đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội XV với Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, điểm cầu chính tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai.  Tham dự Hội nghị có các vị đại biểu Quốc hội XV, đơn vị bầu cử số 8, gồm các đồng chí: Trung tướng, TSKH. Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; GS,TS,NGUT. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp; Đại tá Lê Nhật Thành, Phó Cục trưởng, cục An ninh nội địa, Bộ Công an. Cùng tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội động nhân dân, lãnh đạo các sở, ban, ngành của Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; đại diện Thường trực cấp uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 03 huyện (Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ) và các xã, thị trấn và đông đảo cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 8.

Trung tướng Khuất Việt Dũng thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội XV

Tại Hội nghị, các đại biểu và cử tri đã được nghe đồng chí Khuất Việt Dũng báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội XV; đồng chí Nguyễn Thị Lan thông báo kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền về những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội XV.

GS,TS,NGUT Nguyễn Thị Lan thông báo kết quả trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền

Các đại biểu đã nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung vào 04 vấn đề sau: 1) Đánh giá cao kết quả hoạt động của các vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị số 8 luôn cầu thị, gần dân, lắng nghe, kịp thời tổng hợp những ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri để chuyển lên các cơ quan có thẩm quyền, tích cực, chủ động, theo dõi, giám sát việc trả lời của các cơ quan có thẩm quyền, có nhiều đóng góp cho sự thành công của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và kỳ họp thứ 7, Quốc hội XV; 2). đề nghị các bộ, ngành sớm ra các văn bản quy phạm pháp luật về thi hành Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2024; 3). đề nghị Chính phủ xem xét, phân quyền quản lý một số cơ quan cấp tỉnh, thành phố về cấp huyện; 4). Đề nghị Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn và cấp kinh phí đảm bảo công tác sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã.

Đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện thay mặt lãnh đạo và cử tri các địa phương đơn vị bầu cử số 8 kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội XV, đơn vị bầu cử số 8, Đại tá Lê Nhật Thành đã trân trọng cảm ơn, tiếp thu và hứa sẽ kịp thời tổng hợp gửi ý kiến, kiến nghị của các cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền.

Đại tá Lê Nhật Thành thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đơn vị bầu cử số 8 tiếp thu ý kiến các cử tri

Đồng thời, đề nghị các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các cấp, các ngành của thành phố luôn tích cực, chủ động hơn nữa, bám sát đời sống, kịp thời tổng hợp, phản ánh, theo dõi, gám sát việc trả lời của các cơ quan về những ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri.

Minh Sơn